การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ค่า PH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ค่า PH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง

 

Development of wastewater treatment system to PH value (File Download)