การพัฒนาระบบบันทึกสถิติผู้ป่วยเด็กสมองพิการในแผนกกายภาพบำบัด – สูตรง่ายๆ style PT